Ⅎ קונטקט פייסבוק

אתר חירום לאומי ליצירת קשר עם פייסבוק

הגשת בקשה לחשבון מונצח או הסרת פרופיל של אדם שנפטר

חשבונות מונצחים הם חשבונות פייסבוק מיוחדים של משתמשי פייסבוק שהלכו לעולמם. בני משפחה מקרבה ראשונה שזהותם אומתה יכולים לבקש להסיר מפייסבוק את החשבון של יקירם שנפטר. פייסבוק נוהגת להתחשב בבקשות להסיר את הפרופיל בתוך עד 48 שעות בממוצע.

פייסבוק גם מאפשרת לקבוע מראש איש קשר לנושאי הנצחה. מדובר באדם שנבחר לטיפול בחשבון אם הוא יונצח. איש הקשר לנושאי הנצחה יוכל לבצע פעולות בהן לכתוב סטטוס, להשיב לבקשת חברות חדשות ולעדכן תמונת פרופיל ותמונת קאבר.

אם יש לכם גישה לחשבון הפייסבוק תוכלו למחוק בעצמכם. במידה ולא, ניתן להגיש בקשה להסרת החשבון באמצעות טופס מיוחד "בקשה מיוחדת עבור חשבון של אדם שנפטר" (למילוי הטופס). כמו כן ניתן להגיש בקשה להנצחת הפרופיל במקום הסרתו (למילוי הטופס).

על מנת שפייסבוק תסיר את הפרופיל, יש להעלות צילום ברור של תעודת פטירה ותעודת זהות של המבקש, לרבות צילום של הספח. במידה ולנפטר היו מספר פרופילים, יש לציין זאת בשורת ההודעה בטופס ו/או להגיש שתי בקשות שונות.

במידה ופייסבוק לא פועלת בתוך זמן סביר להסרת הפרופיל של הנפטר, ניתן לפנות לאחד מעובדי פייסבוק בבקשת עזרה.

קונטקט פייסבוק הוא אתר מחאה ואינו קשור לפייסבוק.
This website is a digital protest against FB Israel