משרדי פייסבוק ת"א – מגדל שרונה

מידע אודות משרדי פייסבוק ישראל במגדל שרונה בתל אביב יתפרסמו בקרוב.