בר שם אור – הצינור

בר שם אור (Bar Shem Ur) הוא עיתונאי במערכת תוכנית הצינור עם גיא לרר ברשת 13.

[[reporter-rank]]

[[reporter-credibility]]

[[cv]]

[[form-email]]